Wat weet u over water? Algemene voorwaarden

Wat weet u over water?

 

De aarde bestaat, evenals het menselijk lichaam, voor 70% uit water. 
Hiervan bevindt zich 97% in de zoute oceanen, slechts 3% is zoet water. Van het zoete water is 80% opgeslagen in ijs en sneeuw. De overige 20% bevindt zich in het grondwater, meren, rivieren en de atmosfeer. Menselijk bloed bestaat zelfs voor 90% uit water! De kwaliteit van het drinkwater is daarom enorm belangrijk voor het welzijn van de mens.
Het watermolecuul, H2O, is opgebouwd uit 2 waterstof- en 1 zuurstofatoom. Het waterstofatoom heeft om de kern slechts 1 elektron, het zuurstofatoom heeft er totaal 8 waarvan 6 in de buitenste schil. De structuur van het watermolecule heeft de vorm van een gelijkbenige driehoek met het zuurstofatoom in de top en de twee waterstofatomen aan de basis. De tophoek bedraagt 104, 5° en de O - H afstand is 9,57.10-11 cm. In totaal heeft het watermolecule acht elektronen in de buitenste schillen, 6 stuks van het zuurstofatoom en 2 van de waterstofatomen. Door de invloed van de tophoek en de afstand is het zuurstofatoom enigszins negatief geladen, terwijl de waterstofatomen beiden licht positief geladen zijn.

tophoek H2O 104,5° tophoek ijs 109,5°


In de ijsfase bedraagt de tophoek: 109,5°. Door deze meer open structuur heeft ijs een lagere dichtheid en daardoor drijft het op water. 

Volgens Prof. Dr. Moo-Shik Chun, schrijver van “Water and Health”, vormen watermoleculen voortdurend snel wisselende hexa- en pentagonale structuren…

Water leeft dus, ook zonder enig levend organisme.

Het percentage hexa- en pentagonale structuren is afhankelijk van de water temperatuur. Met behulp van NMR (Nuclear Magnetic Resonator) is dit vastgesteld, zie onderstaande tabel.

TEMP. °C HEXAGONAAL PENTAGONAAL
+ 10 3-4 % 96-97 %
0 10 % 90 %
- 40 100 %

Veel mensen denken dat water H2O is, dus 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Deze verhouding van 2 : 1 komt echter alleen voor als de pH = 7, dan zijn er evenveel H+ als OH- ionen. Afhankelijk van het aantal H+ en OH- ionen kan water (bloed) neutraal, zuur of basisch zijn:
1 is het aantal ionen H+ = OH- dan noemt men het water neutraal (pH=7),
2 is het aantal ionen H+ > OH- dan noemt men het water zuur (pH > 7),
3 is het aantal ionen H+ < OH- dan noemt men het water basisch (pH < 7).

Bloed met een pH waarde van 7,45 bevat 64,9% meer zuurstof dan bloed met een pH waarde van 7,30. Het relatief kleine verschil in de pH waarde geeft een enorm verschil te zien in het zuurstof overschot (OH-).
In onderstaande tabel vindt u voor diverse pH waarden de H+ en OH- concentratie.

pH pOH H+ CONC. OH- CONC. OH- OVERSCHOT 
7,26 6,74 1.10-7,26 = 1,820.10-7 1.10-6,74 = 0,550.10-7 1,270.10-7 (abnormaal)
7,30 6,70 1.10-7,30 = 1,995.10-7 1.10-6,70 = 0,501.10-7 1,494.10-7 (niet normaal)
7,33 6,67 1.10-7,33 = 2,138.10-7 1.10-6,67 = 0,468.10-7 1,670.10-7 (normaal)
7,42 6,58 1.10-7,42 = 2,630.10-7 1.10-6,58 = 0,380.10-7 2,250.10-7 (normaal)
7,45 6,55 1.10-7,45 = 2,818.10-7 1.10-6,55 = 0,355.10-7 2,463.10-7 (niet normaal)
7,50 6,50 1.10-7,50 = 3,162.10-7 1.10-6,50 = 0,316.10-7 2,846.10-7 (abnormaal)